Çeneli Kırıcı

Çeneli Kırıcı

Çeneli Kırıcı

Maden ocaklarında, büyük inşaat şantiyelerinde, kayaların ve büyük blokların parçalanması ve aynı zamanda taşınması işini tek kalemde gerçekleştiren iş makinelerine kırıcı denmektedir. Kırıcılar ise; kırım yapılacak materyallerin büyüklük ve tane yapılarına aynı zamanda da kullanım amaçlarına göre, çeneli kırıcı, primer darbeli kırıcı, sekonder darbeli kırıcı ve tersiyer darbeli kırıcı olarak sınıflandırılmaktadırlar.

Çeneli kırıcılar; sert ya da yumuşak karakterli maden, dere malzemesi veya cevherlerin kullanımına uygun olan, malzemeler daha çok büyük parçalar halinde kırmak için kullanılan kırıcılardır. Eğer ocaktan alınan büyük bir kayadan kayadan mıcır elde edilmek isteniyorsa tercih edilmesi gereken ilk kırıcı çeneli kırıcıdır, bu kırıcıdan çıkan malzeme daha sonra primer kırıcıya verilerek mıcır haline getirilecektir. Buradan da anlaşıldığı üzere her tip kırıcı sadece bir çeşit kırım yapabilmektedir. Bunda kırıcıların ağız boyutlarının etkisi büyüktür. Alınacak kırıcı seçimi için fizibilite yapılırken mutlaka verilerden daha büyük ağızlı bir kırıcı tercih edilmelidir ki ağızda yığılma ya da sıkışma oluşup zaman ve işgücü kaygı oluşturmasın. Tercih edilen çeşit hangisi olursa olsun bu kırıcılar kullanılacak ürünleri en düşük maliyetli kırabilecek ağır tip kırıcılardır. Çeneli kırıcılar kaba olarak birkaç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; sabit çene, hareketli çene, eksantrik ve çift kollu mekanizmadır. Çeneli kırıcı sisteminin işleyişi, kullanılacak malzemenin ya da kayanın huni şeklindeki yerden geçerek öğütücü ağızlara ulaşması, eksantrik mil ve çene yapısıyla istenen boyuta ulaşan ürünler altta bulunan toplama haznesine dolar, buradan da araçlara yüklenip sevkiyatı sağlanmaktadır.

Bir firmanın doğru çeneli kırıcıyı tercih etmesi halinde elde edebileceği faydalar şu şekildedir: işletmeler için hayati öneme sahip düşük maliyetler gerçekleşir, yüksek performans ve verimlilik gerçekleşir, kolay bakımı ve montaj kolaylığı nedeniyle ayrı şantiyeler arasında sevki ve kurulumu görüntüsüne göre kolaydır. Her geçen gün müşterilerden gelen talepler ve beklentiler doğrultusunda çeneli kırıcı modellerinde güncellemeye ve revizyona  gidilerek en fazla faydayı en düşük maliyetle müşteriye sunabilecek çeneli kırıcılar üretilmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda çeneli kırıcılara toz emme ünitesinin eklenmesi, sürekli öğütme sağlanması, çenelerin aşınmasının önlenmesi, kolay temizlenebilir hazne yapısı ve iş güvenliğine dikkat edilmesi gibi detaylar da makineye eklenerek müşterilerin taleplerine cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Etiketler:, , , , ,