Kırma Eleme Tesisi

Kırma eleme tesisi

Kırma eleme tesisi

Kırma eleme tesisi genellikle maden ve inşaat sektöründe kullanılır. Maden ocaklarında üretilen cevherlerin işlenmesi, inşaat sektöründeki yapı çalışmaları, yol, asfalt inşası ve beton santralleri için bu tesislere ihtiyaç duyulur. Kırma eleme tesisleri genellikle kalker kalsit kömür ve doğadaki diğer mineral madenlerinin ekonomiye kazandırılmasında çok önemli bir etkiye sahiptir.

Kırma eleme tesisinde üretim aşamaları 3 farklı şekilde yürür. Primer, sekonder ve tersiyer olarak adlandırılan bu kırma aşamaları sonunda, malzemeler eleklerden geçirilir ve istenilen boyutlarda sınıflandırılır. Sınıflandırma sonucunda kırma taş (aglera) üretimi tamamlanmış olur. Bu aşamalara kısaca değinilirse;

Primer Kırıcılar :  Primer çeneli kırıcılar ve primer darbeli kırıcılar olarak ikiye ayrılır.

Primer çeneli kırıcılar gövde, sabit çene ve pitmandan oluşur. Malzemeyi sıkıştırarak kırar ve üretimi genellikle yapraksıdır. Tüm sert kütleleri kırabilirler ve tesisin yapısına göre kırma boyutları ayarlanabilir.

Primer darbeli kırıcılar gövde, rotor ve çarpma plakalarından meydana gelir. Kırma işlemini çarptırma ve sıkıştırma ile yaparlar. Üretimleri daha kaliteli ve kübik şekildedir. Bu tip kırıcıların ülkemizde kullanımı yaygın değildir.

Sekonder Kırıcılar: Sekonder çeneli kırıcı ve sekonder darbeli kırıcı olarak ikiye ayrılır.

Sekonder çeneli kırıcılar,  primer çeneli kırıcılarla hemen hemen aynı yapıda olup, primer çeneli kırıcılara göre %25 oranında yüksek devirde çalışırlar.

Sekonder darbeli kırıcılar kübik malzeme üretirler. Gövde ve rotordan oluşurlar.

Tersiyer Kırıcılar: İstenilen ürün türü ve kapasiteye göre farklı alternatiflerle üretilip kullanılırlar.

Merdaneli üretilenler, iki tambur arasında sıkıştırarak kırma yapar. Üretimi yapraksıdır ve daha az toz üretirler.

Çekiçli kırıcılar, çarpma işlemiyle kırma yaparlar. Üretimler kübik ve kalitelidir.

Darbeli kırıcılar, Çarptırma özelliklerinden ötürü kübik ve kaliteli malzeme üretirler. Ülkemizde en çok tercih edilen kırıcılardır.

Konik kırıcılar, Ezme ve darbe etkisiyle kırma işlemini gerçekleştirirler.

Bu kırma aşamalarındaki dengenin sağlanması Kırma eleme tesisindeki üretim kapasitesinin kalitesi için gereklidir.

Etiketler:, , , , , , ,