Komür Kırma Eleme Tesisi

Kömür kırma eleme tesisleri genel olarak madencilik ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Maden ocaklarından çıkarılan kara elmasların işlemeye alınması, inşaat alanında gerçekleştirilen yol yapımı, bina, asfaltlama ve beton fabrikaları için böyle imalat yerlerine gereksinim duyulmaktadır. Firma, kömür kırma eleme işletmesinde umumiyet ile kömür ve tabiat ananın bizlere bahşetmiş olduğu diğer mineral yeraltı zenginliklerinin Türk ekonomisine kazandırılmasında çok çok önemli bir etkene sahip olmaktadır.

Kömür kırma eleme işletmesinde üç farklı aşama gerçekleşmektedir. Farklı aşamalardan bir tanesi olan Primer kırıcı makinaları kendi aralarında iki bölüme ayrılmaktadır. Bu tarzdaki makinalar, ana gövdesi, durağan çenesi ve pitman kısmından oluşmaktadır. Malzemeyi sıkıştırmak sureti ile kırmakla beraber üretimi genel olarak yapraksı biçimde bulunmaktadır. Kaya gibi olan kütleleri kırabilmenin yanı sıra işletmenin yapısına göre kırma ebatlarını ayarlayabilme olanağına sahip olunmaktadır.

Primer darbe biçiminde olan kömür kırma eleme makinaları, ana gövdeden, rotor ve çarpma panellerinden oluşmaktadır. Kırma işlemini çarptırma işlemi ve sıkıştırmayla yapılmaktadır. İmalatları nitelikli ve kübik şeklinde olmaktadır. Bu tarzdaki kırıcılar ülkemiz sınırları içinde yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Sekonder modele sahip çeneli kırıcı makinalar, primer çeneli kırıcılar ile aynı yapıya sahip olmakla beraber primer çeneli kırıcılara göre yüzde yirmi beş miktarda yüksek hızda çalışmaktadır.

 

 

Etiketler:, ,